Specjalistyczne leczenie otyłości

Leczenie otyłości Białystok

Otyłość i nadwaga nazywane epidemią XXI wieku, to uznane przez WHO przewlekłe choroby, polegające na nadmiernym gromadzeniu tkanki tłuszczowej. Nieleczone, otyłość i nadwaga przyczyniają się do rozwoju licznych chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, choroba zwyrodnieniowa stawów, choroby nowotworowe. W trosce o zdrowie i samopoczucie moich pacjentów oferuję specjalistyczne leczenie nadwagi i otyłości przy ścisłej współpracy lekarza oraz dietetyka. Dr Jasonek – profesjonalne leczenie otyłości Białystok

Leczenie otyłości Białystok - wskazania do wizyty

Poradnia leczenia otyłości w Białymstoku to miejsce, do którego mogą zgłosić się wszyscy pacjenci borykający się z problemem nadmiernej masy ciała. 

Jak wspomniano powyżej otyłość jest chorobą, powodująca wiele niekorzystnych następstw zdrowotnych, dlatego niezwykle istotna jest wczesna konsultacja ze specjalistą i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W Poradni leczenia otyłości, lekarz wraz z dietetykiem obejmują pacjenta specjalistyczną opieką i dobierają indywidualny, dostosowany do potrzeb danego  pacjenta plan terapii otyłości lub nadwagi.

Leczenie otyłości Białystok - stosowane metody

Oferujemy indywidualnie dobrane schematy leczenia farmakologicznego. Każdy pacjent na podstawie zebranych w trakcie wizyty informacji oceniany jest pod kątem możliwości włączenia leczenia farmakologicznego. Prowadzimy terapię farmakologiczną w formie doustnej lub w formie iniekcji podskórnych (Ozempic, Saxenda, Mysimba, Xenical). Obok leczenia farmakologicznego fundamentalną składową leczenia otyłości jest postępowanie niefarmakologiczne – zmiana nawyków żywieniowych oraz regularna aktywność fizyczna.
Wspólnie z dietetykiem opracowujemy plan żywieniowy oraz przeprowadzamy szeroką edukację w zakresie zachowań prozdrowotnych.

Leczenie otyłości Białystok - przebieg terapii

Prawidłowe leczenie otyłości i nadwagi to proces stopniowy i nie raz długotrwały. Stopniowa i jednostajna utrata masy ciała oparta na właściwie dobranym planie leczenia zwiększa szanse osiągnięcia i długotrwałego utrzymania zamierzonej masy ciała. 

Podstawowym elementem terapii nadwagi i otyłości jest tzw. modyfikacja stylu życia, wspomagana odpowiednim leczeniem farmakologicznym.

Schemat leczenia i wizyt jest dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta jednak poniżej przybliżymy ogólny schemat prowadzonej terapii w naszej poradni. 

 

Krok 1: 

 • specjalistyczna konsultacja lekarska
 • dokładny wywiad i badanie fizykalne
 • pomiary antropometryczne i analiza składu ciała
 • ocena stopnia otyłości
 • wywiad żywieniowy
 • ocena pod kątem powikłań otyłości
 • zlecenie dodatkowych badań diagnostycznych
 • ustalenie celów terapeutycznych 
 • dobranie indywidualnego planu leczenia otyłości 
 • kwalifikacja do leczenia farmakologicznego

Krok 2: 

 • specjalistyczna konsultacja lekarska
 • analiza wyników badań 
 • terapia ewentualnych powikłań otyłości
 • edukacja w zakresie żywienia i stylu życia

Krok 3: 

 • szczegółowa konsultacja dietetyczna (czas ok. 60 min)
 • dokładna analiza wyników badań laboratoryjnych
 • wywiad żywieniowy
 • edukacja dietetyczna 
 • opracowanie planu żywienia

Kolejne wizyty kontrolne: 

(Zalecana częstotliwość wizyt kontrolnych to około co 6-8 tygodni)

 • specjalistyczna konsultacja lekarska i/lub dietetyczna 
 • ocena skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonego leczenia
 • ocena osiągania założonych celów terapeutycznych
 • pomiary antropometryczne i analiza składu ciała
 • kontrola powikłań otyłości
 • utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych i stylu życia
 • kontrolne badania diagnostyczne

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Pierwsza wizyta leczenie nadwagi i otyłości nie wymaga istotnie specjalnego przygotowania się. Aby przyspieszyć proces wdrożenia leczenia warto wykonać poniższe badania laboratoryjne przed pierwszą wizytą: 

 • morfologia krwi
 • ALT, AST, GGTP
 • lipidogram
 • glukoza
 • insulina
 • TSH
 • lipaza
 • amylaza
 • Konsultacja lekarska – 250 zł
 • Przedłużenie recepty poza wizytą – 99 zł
 • Pierwsza konsultacja dietetyczna z opracowaniem planu żywieniowego (ok. 60 minut) – 150 zł
 • Wizyta kontrolna z dietetykiem – 100 zł

Nasi specjaliści

dr Dariusz Jasonek

lekarz